Rapportering av

bivirkninger

Rapportering av bivirkninger

ALK tar pasientsikkerhet på det største alvor, og rapportering av bivirkninger er sentralt i selskapets sikkerhetsovervåking av våre produkter.

Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning, kan du gjøre det på hjemmesiden til Statens legemiddelverk, www.legemiddelverket.no, eller kontakte ALK direkte ved å sende en e-postmelding til drugsafety@alk.net eller ringe vårt sentralbord på tlf. +46 300 – 185 45. 

Ved rapportering til ALK ber vi deg om å oppgi følgende informasjon: 

 

Om deg som oppgir informasjonen

  • Ditt navn og din kontaktinformasjon.
  • Din rolle, f.eks. lege, sykepleier, annet helsepersonell, pasient eller pårørende.
  • Kan ALK kontakte deg ved behov for mer informasjon? 
  • Hvis du er pasient eller pårørende, kan ALK kontakte legen din? Hvis ja, oppgi navn og kontaktinformasjon. 

 

Om personen som har opplevd bivirkningen

  • Personens initialer, kjønn og alder/fødselsår.
  • Har personen andre sykdommer og/eller behandlinger?

 

Om legemiddelet og bivirkningen

  • Legemiddelets navn, ev. batchnummer, dose.
  • Årsak til behandlingen, start- og stoppdato.
  • Beskrivelse av bivirkningen og når den begynte, ev. behandling, om den har gått over.

 

Ved spørsmål som gjelder egen eller pårørendes behandling eller helsetilstand, ber vi deg kontakte behandlende lege eller apotek. 

Personopplysninger som oppgis i forbindelse med den aktuelle bivirkningen (f.eks. initialer, kjønn, alder/fødselsår, sykdomsbilde og behandlinger som er relevante for legemiddelbruken), registreres og behandles elektronisk av ALK for å oppfylle lovfestede krav til sikkerhetsovervåkingen av våre produkter. Opplysningene lagres uten tidsbegrensning. Avidentifiserte personopplysninger kan bli oppgitt internt i ALK, til våre samarbeidspartnere samt til Statens legemiddelverk og tilsvarende tilsynsmyndigheter i andre land av samme grunn. 

Sist oppdatert: 2018.05.21