Eiere

Eierne våre bidrar til samfunnet

Ved å støtte uavhengig forskning på høyeste nivå ønsker våre eiere å bidra til en betydelig forbedring av menneskers helse og velvære.

En stabil eierstruktur

Selv om ALK er børsnotert på NASDAQ Copenhagen (OMX: ALK B), har ALK et uvanlig stabilt eierskap. To aksjonærer har rapportert en aksjebeholdning på 5 % eller mer i juni 2016.

Lundbeckfonden har en eierandel på 40,3 % (inkludert A-aksjer), og det danske pensjonsfondet ATP har en andel på 5,1 %. Blant de 30 største aksjonærene er det 27 internasjonale, institusjonelle investorer – spesielt fra Nord-Amerika, Storbritannia og Skandinavia. Det internasjonale eierskapet utgjør rundt 22 % og representerer 39 % av den spredte aksjekapitalen.

Lundbeckfonden er et bransjebasert fond, og investeringene deres utgjør en forskjell for menneskers helse og velvære gjennom fondets støtte til vitenskapelig forskning. Fondet bruker avkastningen på investeringen i ALK til dette formålet.

Lundbeckfonden er et av de største bransjebaserte fondene i Danmark med en total verdi på over DKK 50 milliarder og årlige utgifter på DKK 400–500 millioner i form av tilskudd til uavhengig biomedisinsk forskning.

Eksempler på tilskudd fra Lundbeckfonden:

2013
I et femårig forskningsprosjekt finansiert av Lundbeckfonden har allergiforskeren Jacob Pontoppidan Thyssen undersøkt hvordan astma kan utvikles i lungene, og hvordan allergier utvikles i slimhinnene og i huden som et resultat av at et stoff trenger inn gjennom huden et annet sted på kroppen.
2014
Barnelegen Klaus Bønnelykke fra Dansk BørneAstma Center, COPSAC, fikk et forskningstilskudd på DKK 10 millioner fra Lundbeckfonden for å kartlegge den genetiske kontrollen av astma og på den måten øke kvaliteten på både forebyggende tiltak og behandling.
2015
Immunologen Vasileios Bekiaris fikk et forskningstilskudd fra Lundbeckfonden på DKK 10 millioner. Pengene vil bli brukt til å identifisere hvordan de hvite blodlegemene i immunsystemet kjenner igjen de kjemiske signalene fra sklerotisk vev.

En oversikt over Lundbeckfonden

ALKs kontrollerende aksjonær

Lundbeckfonden er ALKs største og kontrollerende aksjonær med 67 % av stemmene (40 % av kapitalen).

Fondet har støttet forskningen på allergi og astma med DKK 126 millioner bare de siste 10 årene.

Lundbeckfondens forskningstilskudd utgjorde totalt DKK 507 millioner i 2017.
Last updated: 2018.08.28