Hva er

allergivaksinasjon?

Allergivaksinasjon behandler både symptomene og årsakene til allergien

Ved allergivaksinasjon tilfører man allergener over lengre tid i kontrollerte former. På den måten påvirker man immunforsvaret slik at man tåler bedre det man er allergisk mot.

Allergivaksinasjon behandler selve årsaken til allergien og endrer sykdomsforløpet. Ved at man tilfører allergener i kontrollert dose over lengre tid, kan kroppens immunsystem gjøres mindre følsomt overfor de stoffene som har forårsaket allergiske reaksjoner før behandlingen. Allergivaksinasjon ble tidligere også kalt hyposensibilisering. 

 

Immunsystemet overreagerer

Immunforsvaret skal bl.a. beskytte oss hvis vi puster inn farlige stoffer i luften. Ved pollenallergi og husstøvmiddallergi har immunforsvaret overreagert, siden verken pollen eller husstøvmidd egentlig er farlig for kroppen. Når en allergisk person utsettes for et allergen, produserer immunsystemet spesifikke antistoffer mot det aktuelle allergenet. Disse antistoffene kalles IgE. Antistoffene fester seg til andre celler, f.eks. såkalte mastceller, som bl.a. finnes i nesen, øynene og lungene. Idet allergenet når antistoffene, sendes det signaler til mastcellen, som frigjør histaminer og andre stoffer som forårsaker den allergiske reaksjonen.

 

Allergivaksinasjon er allergen immunterapi

Ved allergivaksinasjon venner man immunforsvaret til spesifikke allergener, slik at det tåler mer. Da oppstår det i stedet andre reaksjoner. Bl.a. dannes det færre IgE-antistoffer, til fordel for stoffer som reduserer den allergiske reaksjonen. 

Allergivaksinasjon gis som tabletter eller injeksjoner (sprøyter). Tablettene og sprøytene inneholder de naturlige allergenene (f.eks. gresspollen) som man er allergisk mot. Det finnes tabletter mot bjørkepollenallergi, gresspollenallergi og husstøvmiddallergi. Den første tabletten tas hos legen, og resten kan tas hjemme. Behandlingen pågår i 3 år, men symptomlindrende effekt får man som regel allerede etter noen måneder. For at effekten skal vare også etter at behandlingen er avsluttet, må man fullføre hele vaksinasjonsperioden. Allergisprøyter tar man på en klinikk i 3–5 år. Den lengste behandlingsperioden gjelder først og fremst ved insektallergi. Sprøytene gis hver 6.–8. uke med gradvis økende dose de første ukene.

Man kan vaksineres mot flere allergier samtidig, hvis det er flere allergener som gir alvorlige plager. Det er viktigst å vaksinere seg mot de allergenene man ikke kan unngå, og som påvirker hverdagen. Hvis man har astma eller risikerer å få astma, kan allergivaksinasjon også være en god idé for å dempe immunforsvarets reaksjon på allergenet. 

Les mer om allergivaksinasjon på pollenkontroll.no

Forskjellen mellom allergimedisinene
Allergivaksinasjon behandler den underliggende årsaken til allergien og kan gi både symptomlindring i løpet av et par måneder og langtidsvirkende effekt også etter avsluttet behandling. Dette til sammenligning med de vanlige symptomlindrende allergimedisiner, bl.a. antihistaminer og kortikosteroider, der allergisymptomene lindres i den perioden man tar legemidlene (uansett om legen har skrevet ut resept på dem eller ikke).
Last updated: 2023.02.06