Anafylaksi

En hurtig utviklet allergisk reaksjon krever rask handling.
Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon som må behandles umiddelbart. Anafylaksi kalles også for anafylaktisk sjokk eller allergisk sjokk, og er en tilstand som kan oppstå plutselig – som regel i løpet av få sekunder eller minutter, men det kan også ta lengre tid å utvikle symptomer etter at man har vært i kontakt med et allergen.

Akuttbehandling ved anafylaksi må gis raskt, så vær forberedt

Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon som må behandles umiddelbart. De som er i faresonen, må alltid bære to adrenalinpenner med seg og øve på bruken av dem.

Anafylaksi er svært alvorlig

Anafylaksi kan i alvorlige tilfeller gi pusteproblemer og få blodtrykket til å synke raskt, noe som kan føre til at man mister bevisstheten. Hvis anafylaksi ikke behandles raskt, kan tilstanden bli svært alvorlig. De vanligste årsakene til anafylaksi er allergi mot bestemte matvarer og insektgift (bi- og vepsestikk). 

 

Adrenalin må injiseres raskt

Den viktigste behandlingen ved anafylaksi er en umiddelbar injeksjon med adrenalin i lårmuskelen. Adrenalinet virker raskt, bl.a. ved å få blodårene til å trekke seg sammen og luftveiene til å utvide seg, noe som demper symptomene ved en anafylaktisk reaksjon. Eventuell hevelse i ansikt og lepper går ned, og det blir lettere å puste. Videre påvirkes hjertet slik at det slår kraftigere og raskere, noe som gjør at blodtrykket stiger. Selv om adrenalinet «kjøper tid», må man umiddelbart oppsøke øyeblikkelig hjelp. Iblant kan det være behov for en ytterligere adrenalininjeksjon hvis symptomene kommer tilbake før man har fått hjelp.

 

Være forberedt

Den mest effektive måten å håndtere anafylaksi i hverdagen på er å være bevisst på og unngå de allergenene som utløser en reaksjon, men dette kan iblant være vanskelig.

Personer med risiko for allergisk sjokk må alltid ha to adrenalinpenner/adrenalinautoinjektorer for hånden. Hvis man også har en tydelig handlingsplan og øver med egne treningspenner, øker tryggheten i en akutt situasjon. Det er dessuten viktig å alltid ha med seg allergimedisinene sine, f.eks. antihistaminer. 

Ved mistanke om anafylaksi må adrenalinautoinjektoren brukes umiddelbart, og deretter må man straks oppsøke hjelp (ringe 113). 

Last updated: 2017.03.14