ALKs

finansielle overføringer

Offentliggjøring av finansielle overføringer til helsesektoren

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) innførte i 2013 nye etiske retningslinjer som innebærer at finansielle overføringer i form av f.eks. konsulenthonorarer fra legemiddelselskaper til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres. 

Dette initiativet gjelder hele Europa, og inkluderer alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI) Medlemsbedrifter som driver virksomhet på det norske markedet, vil derfor offentliggjøre hvilke personer eller organisasjoner i Norge som har fått finansielle overføringer i løpet av et bestemt år, samt den totale verdien av disse.

Selv om ALK i Norge ikke er medlem av bransjeforeningen, jobber vi for åpenhet ved samarbeid med helsepersonell/-organisasjoner, og vi registrerer og rapporterer slike transaksjoner i henhold til gjeldende regler.

I Norge må legene som offentliggjøres samtykke til at informasjonen om dem legges ut. Verdioverføringer til helsepersonell er derfor delt i to: individuell offentliggjøring av de som samtykker og en samlet post der verdiene til de som ikke har samtykket oppgis.

Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt firmas nettsider, og vil blant annet omfatte honorarer og dekning av reiseutgifter.

Her kan du se ALK Norges rapportering

Last updated: 2023.05.17