En luftvei, en sykdom

Allergisk astma

Det er nær sammenheng mellom allergisk astma og høysnue.

Sammenhengen mellom allergi og astma

For allergiske pasienter fører stadig kontakt med et allergen til langvarig betennelsestilstand i luftveiene og økt sannsynlighet for at tilstanden forverres. Resultatet er at personer med høysnue har større risiko for å utvikle allergisk astma.
Last updated: 2017.03.14