Lider du av en allergisk sykdom?

Luftveisallergi

Industrialisering og livsstilsendringer har ført til at flere mennesker rammes av luftveisallergier. Allergivaksinasjon kan hjelpe pasienter med å få kontroll over allergien ved å påvirke immunsystemet.

Allergi? Det er hjelp å få.

Stadig flere ser på høysnue og allergisk astma som tilstander som bør behandles sammen. Det er gode muligheter for å få allergien sin under kontroll.

Et globalt problem

Luftveisallergi – fakta og tall
400–500 millioner mennesker rundt om i verden lider av høysnue. 10–20 % av disse har symptomer som ikke er velkontrollert. Allergikere som ikke får tilstrekkelig effekt av symptomlindrende allergimedisin, kan bli bedre med allergivaksinasjon.
Sammenhengen mellom høysnue og allergisk astma
At luftveisallergi kan føre til både høysnue og allergisk astma, er et velkjent fenomen. Tidligere ble disse to tilstandene ofte behandlet hver for seg, men nå betraktes de stadig oftere som ulike symptomer på samme allergisykdom.
Ulike måter å behandle allergi på
Det er en viktig forskjell på allergivaksinasjon og behandling som bare lindrer allergisymptomene i en kort periode. Allergivaksinasjon påvirker kroppens immunsystem slik at det allergifremkallende stoffet, allergenet, tolereres bedre. Dermed tar hele sykdomsforløpet en gunstig retning.
Last updated: 2017.03.14