Behandling

ved høysnue

Det finnes to metoder for å behandle høysnue med legemidler. Begge lindrer symptomene ved allergirelaterte sykdommer, men bare den ene behandler den underliggende årsaken.
Forskjellen mellom allergimedisinene
Allergivaksinasjon behandler den underliggende årsaken til allergien og kan gi både symptomlindring i løpet av et par måneder og langtidsvirkende effekt også etter avsluttet behandling. Dette til sammenligning med de vanlige symptomlindrende allergimedisiner, bl.a. antihistaminer og kortikosteroider, der allergisymptomene lindres i den perioden man tar legemidlene (uansett om legen har skrevet ut resept på dem eller ikke).
Last updated: 2022.04.12