Hvordan diagnostiserer man allergi?

Viktig med tidlig diagnose

Hvis du mistenker at du har allergi, bør du ta kontakt med f.eks. fastlegen din.

Diagnostisere høysnue

Hvor alvorlig høysnuen er, kan variere fra person til person. Når legen har stilt allergidiagnosen, klassifiseres også alvorlighetsgraden. Her finnes det internasjonale retningslinjer basert på faktorer som alvorlighetsgrad, varighet eller mengden symptomlindrende legemidler som trengs for å kontrollere symptomene.

Allergiske symptomer varierer i alvorlighetsgrad avhengig av mengden allergener man utsettes for.
Last updated: 2023.02.06