ALK

Allergy solutions for life

NO Homepage Img
NO Homepage Img1

ALK er et globalt forskningsdrevet legemiddelselskap innen allergi og allergivaksinasjon

ALK har stor kunnskap om allergifremkallende stoffer, allergener, og om hvordan de påvirker kroppen. Vi vet også mye om sammenhengen mellom allergi og luftveissykdommer, f.eks. allergisk astma.

Forebygge symptomer på allergisk astma
ALK er ledende innen den forskningen som handler om sammenhengen mellom luftveisallergi og allergisk astma. Som ledd i denne forskningen har ALK utført verdens hittil største kliniske studie av allergivaksinasjon på barn med høysnue. Formålet var å undersøke effekten av denne behandlingen når det gjelder risikoen for å utvikle astma.
Sammenhengen mellom høysnue og allergisk astma
Luftveisallergener, f.eks. husstøvmidd, kan forårsake en betennelse i luftveiene. Dette kan med tiden føre til utvikling av allergisk astma, eller til forverrede symptomer for personer som allerede har astma. Det finnes et behandlingsalternativ som kan behandle både høysnue og allergisk astma som skyldes husstøvmiddallergi.
Kort om ALK
ALK er et globalt forskningsdrevet legemiddelselskap som fokuserer på forebygging, diagnostisering og behandling av allergi. ALK er ledende innen allergivaksinasjon – en unik behandling som reduserer allergiske symptomer og behandler årsaken til allergien.
ALKs tilstedeværelse i verden
ALK har omkring 2 500 medarbeidere, og vi har datterselskaper, produksjonsanlegg og distributører over hele verden. I dag bruker cirka 1,5 millioner mennesker produktene våre.
ALKs utviklingsprosess
Vårt utviklingsprogram omfatter de fire viktigste utendørsallergenene i Europa, USA og Japan (gress, bjørk og lignende treslag, ambrosia og japansk seder) samt det største innendørsallergenet på verdensbasis - husstøvmidd.
ALKs historie
ALK har hatt en ledende rolle innen allergibehandling i nesten hundre år. Historien vår startet allerede i 1923, da virksomheten startet opp i et lite laboratorium i København.