Sliter du med allergi?

Hva er allergi?

Allergi forårsakes av at kroppens immunsystem overreagerer mot stoffer som normalt sett er helt ufarlige for oss, og noen av de vanligste kjennetegn på dette er kløe i øynene, rennende eller tett nese, nysing, hoste og/ellerpustebesvær. Ved å påvirke/behandle immunsystemet slik at det blir mindre følsomt overfor disse stoffer, behandler man også den underliggende årsaken til de allergiske sykdommer.

VIKTIGE LUFTBÅRNE ALLERGENER

Les om midd
Les om pollen
Allergivaksinasjon innebærer at man påvirker kroppens immunsystem slik at toleransen for spesifikke allergener øker. Dette gjør man ved å utsette immunsystemet for en kontrollert mengde av de allergenene kroppen reagerer mot, gjentatte ganger og over en lengre periode.
Hvis det finnes ord i teksten du ønsker forklaring på, eller hvis du vil lære deg mer om generell allergiterminologi, kan du bruke ordlisten.
Målet med allergibehandling er at du skal kunne være helt symptomfri. Mange går rundt med utilstrekkelig behandlede symptomer som påvirker livet negativt. Hvordan er din situasjon? En selvtest kan gi deg svaret og være et godt underlag å ta med til legen. Det finnes f.eks. en selvtest med relevante spørsmål om gresspollenallergi på pollenkontroll.no.
Last updated: 2017.03.14