Talk by ALK er et pedagogisk konsept for utveksling av kunnskap, innsikt og erfaringer innen allergi, og som er ment å være til støtte for helsepersonell. Her kan du finne informasjon om aktuelle læringsmuligheter, webinarer med mer. Let’s talk!

Talk Play

Her kan du ta del i vår digitale kunnskapsbank innen allergi. Siden oppdateres kontinuerlig med utdanningsfilmer og intervjuer om aktuelle tema. Materialet er produsert av ALK.

Introduksjonsfilmer om allergivaksinasjon 

Nedenfor finner du flere korte introduksjonsfilmer om allergivaksinasjon presentert av en allmennlege og en øre-nese-halsspesialist som begge har lang erfaring med behandling av pasienter som har behov for allergivaksinasjon.

De er beregnet på allmennleger og annet helsepersonell som vil ha en god forståelse av hvordan allergivaksinasjon virker, hvilke pasienter som har behov for behandlingen og hva pasientene kan forvente av effekt og bivirkninger.

Filmene er laget i samarbeid med Anders Østrem, fastlege ved Gransdalen Legesenter, Oslo, og Sverre Steinsvåg, Professor ved Universitetet i Bergen og Øre-Nese-Halslege ved Sørlandet Sykehus.

Om du ønsker å få tilsendt noen av filmene, send en epost med tittel på film og ditt navn og kontaktepost til infono@alk.net

Sist oppdatert: 2021.05.27